Vse cene v spletni trgovini MamaGaja že vključujejo DDV. 

Izdelki, ki so v akciji in jih ponujamo po znižani ceni je ta znižana cena že zapisana ob izdelku.

Strošek poštnine, ki ga krije kupec, znaša 2,90 EUR. Ob nakupu nad 40,00 EUR je dostava brezplačna.

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine MamaGaja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in njegovimi dopolnili, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

S spletno trgovino https://www.mamagaja.si/ (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja TART, spletna trgovina, Nataša Ramovš Žebovec, s.p., ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju »Trgovec«). Spletna trgovina MamaGaja je namenjena vsem fizičnim ter pravnim osebam. Izbirate in naročate lahko izdelke, ki so vam na voljo v seznamu izdelkov. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog.

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba oziroma, da je zakoniti zastopnik pravne osebe ali da je s strani pravne osebe pooblaščen za registracijo v spletno trgovino, uporabo sistema spletne trgovine in sklepanje poslov v spletni trgovini, če gre za pravno osebo. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec. S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine. V skladu s 1. tč. 94. člena ZDDV-1, podjetje TART, Nataša Ramovš Žebovec, s.p., ni zavezanec za obračun DDV. Veljavnost cen za izbrano blago veljajo na dan nakupa, na dan zaključka in oddaje naročila. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec takoj prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vsi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo naslednje informacije:

 • identiteta Trgovca (ime in sedež podjetja, številka registra);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • pogoji dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave);
 • pregleden in nedvoumen cenovni prikaz ter opredelitev vsebovanja davka in stroškov prevoza;
 • informacije o načinu plačila in dostavi;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov ter koliko takšno vračilo stane uporabnika;
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta lahko spreminja. Naročila, ki so obdelana do 13. ure, bodo odposlana in dostavljena naslednji delovni dan. Za izdelke, ki trenutno niso na zalogi, predvideni rok dobave trgovec sporoči uporabniku (kupcu) po elektronski pošti ob potrditvi naročila.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi naslednji način prevzema izdelkov:

 • plačilo po predračunu in odprema isti ali naslednji dan od prejema plačila
 • plačilo s kartico.

Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednji način plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

 • z nakazilom po predračunu na račun Trgovca – spletna cena naročila in cena dostave;
 • pri nakupu v vrednosti nad 40,00 EUR je dostava brezplačna.

Trgovec kupcu izda račun na trajnem in/ali elektronskem mediju, z razčlenjenimi stroški.

Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca. V skladu s 1. tč. 94. člena ZDDV-1, Trgovec ni zavezanec za obračun DDV.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do njihove vsakokratne spremembe, ki bo objavljena v spletni trgovini. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa Trgovca v ponudbi.

Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Za presojo določil kupoprodajne pogodbe se uporablja slovensko pravo.

Vračilo blaga in odstop od pogodbe

Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti oziroma poškodbe takoj sporočiti dostavljavcu ali (ob osebnem prevzemu) osebju na sedežu firme, nato pa se s podjetjem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine. Pri nakupu blaga prek spletne trgovine MamaGaja ima kupec pravico, da v 14 dneh po prejetju blaga podjetju pisno sporoči (na info@mamagaja.si), da odstopa od pogodbe. Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini na svoje stroške odposlati ali dostaviti podjetju v tridesetih (30) dneh po sporočilu, da od pogodbe odstopa.

Trgovec blaga ni dolžno sprejeti, če je blago uničeno, pokvarjeno, (delno) izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, razen, če se obravnava kot reklamacija in je bilo blago v takem stanju že pred prejemom in je kupec/prejemnik to takoj sporočil podjetju, dostavljavcu ali trgovcu, od katerega je blago prejel. Priložena mora biti kopija originalnega računa. Če je kupec ponudniku v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in pogoji poslovanja sporočil, da od pogodbe odstopa in je prejeto blago v zakonskem roku vrnil nepoškodovano, v originalni embalaži in nespremenjeni količini, mu bo podjetje v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 15 dneh od prejetja vrnjenega blaga, vrnilo že plačano kupnino.

Dostava

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenija.

Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Zagotavljamo vam, da bomo vaše podatke obravnavali zaupno in jih skrbno varovali ter v nobenem primeru posredovali ali prodajali tretjim osebam. Pridobljene podatke bomo uporabljali le za nemoteno izvedbo nakupov, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev ter v primeru, če se boste odločili, za pošiljanje elektronskih novic in ponudb.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

Odgovornost

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.

Trgovec ne odgovarja za vsebino mnenj, ki jih napišejo obiskovalci trgovine. Trgovec se zavezuje, da bo mnenja pred objavo pregledal in zavrnil tista, ki vsebujejo zavajajoče ali žaljive navedbe, ter tista, ki vsebujejo očitne neresnice. Prav tako trgovec ne odgovarja za informacije vsebovane v mnenjih in se odvezuje vsake odgovornosti, ki izvira iz mnenj.

Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec (uporabnik) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec se v primeru težav lahko po pomoč obrne na telefonsko št.: 031 646 988. Pritožbo lahko kupec odda na elektronski poštni naslov info@mamagaja.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil uporabnika (kupca) o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi dokazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani https://www.mamagaja.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoči preklic.

Želimo vam prijetno izkušnjo in ugoden nakup v spletni trgovini MamaGaja!

Shopping Cart
Scroll to Top